Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Hywel Eifion Jones Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Clare Hitchcock Aelod Lleyg Mynychwyd
Mr Elwyn Rhys Parry Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Carys Edwards Aelod Lleyg Ymddiheuriadau
Vacant Seat Lay Member Aelod Lleyg Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Disgwyliedig
Sian Pugh Swyddog Disgwyliedig
Caren Rees Jones Swyddog Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Vacant Seat - Individual Member Public Disgwyliedig
Dafydd Gibbard Swyddog Yn bresennol
Dyfrig Siencyn Aelod Yn bresennol
Bethan Richardson Swyddog Yn bresennol
Dewi Wyn Jones Swyddog Yn bresennol
Alan Hughes Public Yn bresennol
Ioan Thomas Aelod Cabinet Yn bresennol