Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

Cyswllt:    Sioned Mai Jones
01286 679665
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyfieithwyr Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Dyfrig Siencyn Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Menna Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Gibbard Swyddog Yn bresennol
Dewi Morgan Swyddog Yn bresennol
Sioned Mai Jones Secretary Yn bresennol
Geraint Owen Swyddog Yn bresennol
Huw Dylan Owen Swyddog Yn bresennol