Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Menna Jones Aelod Cabinet Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Ymddiheuriadau
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
John Pughe Aelod Ymddiheuriadau
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Beca Roberts Aelod Mynychwyd