Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Einir Rh Davies
01286 679868
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyfieithwyr Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Daniel Arthur Cartwright Public Disgwyliedig
Coun Robert Williams Cyfetholedig Disgwyliedig
Louise Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Matthew Harris Cyfetholedig Disgwyliedig
Rob Triggs Aelod Ymddiheuriadau
Coucillor Brian Woolley Cyfetholedig Disgwyliedig
Dr John Smith Cyfetholedig Disgwyliedig
Wendy Ponsford Cyfetholedig Disgwyliedig
John Johnson Cyfetholedig Disgwyliedig
Mark James Cyfetholedig Disgwyliedig
Martin Parouty Cyfetholedig Disgwyliedig
Peter Appleton Cyfetholedig Disgwyliedig
Ian Sadler Cyfetholedig Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Sioned Mai Jones Swyddog Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys ex-Officio Mynychwyd
Stephen Tudor Gwestai Disgwyliedig
Desmond George Gwestai Disgwyliedig
June Jones Gwestai Disgwyliedig