Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Rhithiol ar Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Mynychwyd
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Dafydd Davies Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Dylan Fernley Aelod Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
R Medwyn Hughes Cadeirydd Mynychwyd
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Dawn Lynne Jones Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Kim Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
June Jones Aelod Mynychwyd
Menna Trenholme Aelod Mynychwyd
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Absennol
Linda Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
Nigel Pickavance Aelod Mynychwyd
John Pughe Aelod Ymddiheuriadau
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Beca Roberts Is-Gadeirydd Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Mynychwyd
Gareth A Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Ymddiheuriadau
Dyfrig Siencyn Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Peter Thomas Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Hefin Underwood Aelod Mynychwyd
Einir Wyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Eirwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Mynychwyd