Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol ar Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Dawn Lynne Jones Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Is-Gadeirydd Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Absennol
Colette Owen Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Cabinet Mynychwyd
Menna Trenholme Aelod Cabinet Mynychwyd