Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Dawn Lynne Jones Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Ymddiheuriadau
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Is-Gadeirydd Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Ymddiheuriadau
Colette Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Manon Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Absennol
Elise Poulter Cyfetholedig Mynychwyd
Gwilym Jones Cyfetholedig Mynychwyd
Cynghorydd Beca Brown Aelod Cabinet Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Cabinet Mynychwyd