Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Iwan Huws Aelod Mynychwyd
Dawn Lynne Jones Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Dewi Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Is-Gadeirydd Mynychwyd
Rhys Tudur Aelod Ymddiheuriadau
Sasha Williams Aelod Absennol
Colette Owen Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Manon Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Karen Vaughan Jones Cyfetholedig Absennol
Elise Poulter Cyfetholedig Mynychwyd
Gwilym Jones Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Beca Brown Aelod Cabinet Ymddiheuriadau
Nia Wyn Jeffreys Aelod Cabinet Ymddiheuriadau
Menna Trenholme Aelod Cabinet Mynychwyd
Dyfrig Siencyn Aelod Cabinet Mynychwyd