Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
June Jones Aelod Mynychwyd
Aled Griffith Cyfetholedig Absennol
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Absennol
Ian Roberts Cyfetholedig Absennol
Robert Owen Cyfetholedig Mynychwyd
Will Walker-Jones Cyfetholedig Mynychwyd