Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Nia Wyn Jeffreys Aelod Disgwyliedig
Gwilym Jones Aelod Disgwyliedig
June Jones Aelod Disgwyliedig
Aled Griffith Cyfetholedig Disgwyliedig
Dr John Jones-Morris Cyfetholedig Disgwyliedig
Ian Roberts Cyfetholedig Disgwyliedig
Robert Owen Cyfetholedig Disgwyliedig
Will Walker-Jones Cyfetholedig Disgwyliedig