Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt:    Einir Rh Davies
01286 679868
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Hefin Underwood Cadeirydd Mynychwyd
Elin Hywel Is-Gadeirydd Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Absennol
Nia Wyn Jeffreys ex-Officio Mynychwyd
Jenny Moss Cyfetholedig Disgwyliedig
Stephen Tudor Cyfetholedig Disgwyliedig
Michael Sol Owen Cyfetholedig Disgwyliedig
Wil Partington Cyfetholedig Disgwyliedig
Andrew Picken Cyfetholedig Disgwyliedig
Alwyn Roberts Cyfetholedig Disgwyliedig
Cyng. Mike Parry Cyfetholedig Disgwyliedig
Ifor Hughes Cyfetholedig Disgwyliedig
Bryn Pritchard-Jones Swyddog Disgwyliedig
Gerwyn Owen Swyddog Disgwyliedig
Einir Rhian Davies Swyddog Disgwyliedig
Desmond George Gwestai Disgwyliedig
David Williams Gwestai Disgwyliedig
Gwilym Jones Gwestai Disgwyliedig