Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Council Offices, Caernarfon LL55 1SH and Virtually via Zoom

Cyswllt:    Lowri Haf Evans 01286 679 878
E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Absennol
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
Gareth A Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Iwan ap Trefor Swyddog Disgwyliedig
Glyn Llewelyn Gruffudd Swyddog Disgwyliedig
Gwenllian Mair Williams Swyddog Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Disgwyliedig
Delyth Lowe Swyddog Disgwyliedig
Keira A. Sweenie Swyddog Disgwyliedig
Iwan G. Evans Swyddog Disgwyliedig
John Pughe Aelod Lleol Ymddiheuriadau
Arwyn Herald Roberts Aelod Lleol Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Lleol Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Lleol Mynychwyd