Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans 01286 679 878
E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Edwards Is-Gadeirydd Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Huw Wyn Jones Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
Gareth A Roberts Aelod Mynychwyd
John Pughe Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Iwan ap Trefor Swyddog Disgwyliedig
Glyn Llewelyn Gruffudd Swyddog Disgwyliedig
Gwenllian Mair Williams Swyddog Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Delyth Lowe Swyddog Disgwyliedig
Keira A. Sweenie Swyddog Yn bresennol
Iwan G. Evans Swyddog Disgwyliedig
Delyth Ross Swyddog Disgwyliedig
Gwawr Teleri Hughes Swyddog Yn bresennol
Miriam Elen Roberts Swyddog Yn bresennol
Peter Thomas Aelod Lleol Mynychwyd