Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dyfrig Siencyn Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Llinos Medi Huws Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Charlie McCoubrey Aelod Mynychwyd
Mark Pritchard Aelod Mynychwyd
Ian B. Roberts Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Jason McLellan Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd