Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Stephen W. Churchman Cadeirydd Mynychwyd
Dewi Morgan Swyddog Yn bresennol
Iwan Huws Aelod Ymddiheuriadau
R Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Ymddiheuriadau
Ioan Thomas Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
John Pughe Roberts Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor Goronwy Owen Edwards Cyfetholedig Mynychwyd
Meirion Jones Swyddog Yn bresennol
Delyth Jones Thomas Swyddog Yn bresennol