Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Vacant Seat - Plaid Cymru Aelod Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Ymddiheuriadau
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Hywel Eifion Jones Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Clare Hitchcock Aelod Lleyg Mynychwyd
Mr Elwyn Rhys Parry Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Aelod Lleyg Mynychwyd
Carys Edwards Aelod Lleyg Mynychwyd
Vacant Seat Lay Member Aelod Lleyg Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Disgwyliedig
Sian Pugh Swyddog Yn bresennol
Caren Rees Jones Swyddog Yn bresennol
Heledd Thomas Swyddog Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol
Dewi Wyn Jones Swyddog Yn bresennol
Alan Hughes Public Yn bresennol
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd