Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Menna Baines Aelod Ymddiheuriadau
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Ymddiheuriadau
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Paul John Rowlinson Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Hywel Eifion Jones Is-Gadeirydd Mynychwyd
Mrs Clare Hitchcock Aelod Lleyg Mynychwyd
Mr Elwyn Rhys Parry Aelod Lleyg Mynychwyd
Mrs Sharon Warnes Cadeirydd Mynychwyd
Carys Edwards Aelod Lleyg Mynychwyd
Vacant Seat Lay Member Aelod Lleyg Disgwyliedig
Delyth Jones Thomas Swyddog Disgwyliedig
Sian Pugh Swyddog Disgwyliedig
Caren Rees Jones Swyddog Disgwyliedig
Heledd Thomas Swyddog Disgwyliedig
Lowri Haf Evans Swyddog Yn bresennol