Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679 878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Ymddiheuriadau
Eryl Jones-Williams Aelod Disgwyliedig
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Gwenan Mai Roberts Swyddog Yn bresennol
Elwyn Jones ex-Officio Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Huw Rowlands Aelod Disgwyliedig
Elfed Williams Aelod Disgwyliedig