Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Ffion Elain Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Alun WIlliams Public Disgwyliedig
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Bethan Adams Secretary Disgwyliedig
Menna Baines Aelod Ymddiheuriadau
Anwen J. Davies Aelod Ymddiheuriadau
Elwyn Jones Public Disgwyliedig
R Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Sioned Mai Jones Secretary Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Mynychwyd
John Pughe Aelod Absennol
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Ymddiheuriadau
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Einir Wyn Williams Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Absennol
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd