Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Annes Sion
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Jones Aelod Mynychwyd
Bethan Adams Secretary Disgwyliedig
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Anwen J. Davies Aelod Mynychwyd
Elwyn Jones Public Disgwyliedig
R Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Sioned Mai Jones Secretary Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Beth Lawton Cadeirydd Mynychwyd
Gareth Coj Parry Aelod Ymddiheuriadau
John Pughe Aelod Ymddiheuriadau
Rheinallt Puw Aelod Mynychwyd
Alun WIlliams Public Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Dewi Jones Aelod Mynychwyd
Linda Ann Jones Aelod Mynychwyd
Linda Morgan Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Einir Wyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Sasha Williams Aelod Ymddiheuriadau
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd