Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679256
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Manon Gwyn Jones Swyddog Disgwyliedig
Elin Angharad Williams Public Disgwyliedig
Eirian Allport Aelod Disgwyliedig
Noel Davey Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd T. Victor Jones Aelod Disgwyliedig
Morgan Jones-Parry Aelod Disgwyliedig
Sian Parri Aelod Disgwyliedig
Gruffydd Williams Aelod Disgwyliedig
Molly Lovatt Aelod Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Secretary Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Disgwyliedig