Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679256
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Elwyn Jones ex-Officio Disgwyliedig
Rhodri Jones Swyddog Yn bresennol
Menna Baines Aelod Mynychwyd
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Mynychwyd
Alan Jones Evans Aelod Mynychwyd
Jina Gwyrfai Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Meryl Roberts Aelod Mynychwyd
Richard Glyn Roberts Aelod Mynychwyd
Peter Thomas Aelod Mynychwyd
Eirwyn Williams Aelod Absennol
Elfed Williams Aelod Ymddiheuriadau
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Sasha Williams Aelod Ymddiheuriadau