Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679256
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyfieithwyr Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Dyfrig Siencyn Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
Craig ab Iago Aelod Ymddiheuriadau
Beca Brown Aelod Mynychwyd
Berwyn Parry Jones Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dilwyn Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Elin Walker Jones Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Menna Trenholme Aelod Mynychwyd
Dafydd Gibbard Swyddog Yn bresennol
Dewi Morgan Swyddog Yn bresennol
Geraint Owen Swyddog Disgwyliedig
Huw Dylan Owen Swyddog Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Secretary Disgwyliedig