Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679256
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Rhodri Jones Swyddog Disgwyliedig
Robert Glyn Daniels Aelod Mynychwyd
Elwyn Edwards Aelod Mynychwyd
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
Elin Hywel Aelod Mynychwyd
Gwilym Jones Aelod Mynychwyd
Kim Jones Aelod Ymddiheuriadau
Linda Morgan Aelod Ymddiheuriadau
Edgar Wyn Owen Aelod Mynychwyd
Llio Elenid Owen Aelod Mynychwyd
Arwyn Herald Roberts Aelod Mynychwyd
Beca Roberts Aelod Mynychwyd
Elfed Powell Roberts Aelod Absennol
Peter Thomas Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Ymddiheuriadau
Rhys Tudur Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Stephen W. Churchman Aelod Mynychwyd