Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Simon Bromley Public Disgwyliedig
Robert Arthur Taylor Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Mark Mortimer Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Ms Lis Williams Public Ymddiheuriadau
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Arwyn Herald Roberts Eilydd Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Rheinallt Puw Aelod Lleol Ymddiheuriadau
Mr Morgan Vallely Public Yn bresennol
Ffion Muscroft Swyddog Ymddiheuriadau
Heather Jones Public Ymddiheuriadau