Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Simon Bromley Public Disgwyliedig
Robert Arthur Taylor Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Mark Mortimer Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Ms Lis Williams Public Yn bresennol
Gwynfor Owen Aelod Mynychwyd
Elfed Williams Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Clwb Golff Abersoch Public Yn bresennol
Mared Llwyd Swyddog Yn bresennol