Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Annes Sion
01286 679490
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyfieithwyr Aelod o Staff y Cyngor Disgwyliedig
Dyfrig Siencyn Aelod Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Disgwyliedig
Craig ab Iago Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Beca Brown Aelod Disgwyliedig
Berwyn Parry Jones Aelod Disgwyliedig
Dafydd Meurig Aelod Disgwyliedig
Dilwyn Morgan Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Disgwyliedig
Menna Trenholme Aelod Disgwyliedig
Dafydd Gibbard Swyddog Disgwyliedig
Dewi Morgan Swyddog Disgwyliedig
Geraint Owen Swyddog Disgwyliedig
Huw Dylan Owen Swyddog Disgwyliedig
Sioned Mai Jones Secretary Disgwyliedig