Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Lowri Haf Evans
01286 679878
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Eurig Williams Swyddog Yn bresennol
Dafydd Gibbard Swyddog Yn bresennol
Eryl Jones-Williams Aelod Mynychwyd
Beth Lawton Aelod Mynychwyd
Angela Russell Aelod Mynychwyd
Rob Triggs Aelod Mynychwyd
Annwen Hughes Aelod Mynychwyd
R Medwyn Hughes Aelod Mynychwyd
Nia Wyn Jeffreys Aelod Mynychwyd
June Jones Aelod Mynychwyd
Menna Trenholme Aelod Mynychwyd
Olaf Cai Larsen Aelod Mynychwyd
Dafydd Meurig Aelod Mynychwyd
Dyfrig Siencyn Aelod Mynychwyd
Ioan Thomas Aelod Mynychwyd
Gwynfor Owen Aelod Ymddiheuriadau
Anne Lloyd-Jones Aelod Mynychwyd