Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting

Cyswllt:    Rhodri Jones
01286 679256
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Dewi Evans Public Mynychwyd
Linda Ashton Public Mynychwyd
Iwan James Williams Public Absennol
Heledd Fflur Jones Aelod o Staff y Cyngor Yn bresennol
Rhodri Jones Swyddog Yn bresennol
Euros Jones Associate Member Ymddiheuriadau
Sioned Mai Jones Secretary Disgwyliedig
Rhydian Owen Cyfetholedig Absennol
Molly Lovatt Cyfetholedig Disgwyliedig
Dafydd Davies Aelod Mynychwyd
John Brynmor Hughes Aelod Mynychwyd
Gareth Tudor Jones Aelod Mynychwyd
Gareth Williams Aelod Mynychwyd
Gruffydd Williams Aelod Mynychwyd
Sianelen Plemming Cyfetholedig Mynychwyd
Hedd Rhys Cyfetholedig Absennol
Angela Russell Aelod Mynychwyd