Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt:    Eirian Roberts
01286 679018
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Craig ab Iago Aelod Disgwyliedig
Menna Baines Aelod Disgwyliedig
Cynghorydd Beca Brown Aelod Disgwyliedig
Stephen W. Churchman Aelod Disgwyliedig
Robert Glyn Daniels Aelod Disgwyliedig
Anwen J. Davies Aelod Disgwyliedig
Dafydd Davies Aelod Disgwyliedig
Elwyn Edwards Aelod Disgwyliedig
Elfed Wyn ap Elwyn Aelod Disgwyliedig
Alan Jones Evans Aelod Disgwyliedig
Dylan Fernley Aelod Disgwyliedig
Delyth Lloyd Griffiths Aelod Disgwyliedig
Jina Gwyrfai Aelod Disgwyliedig
Annwen Hughes Aelod Disgwyliedig
John Brynmor Hughes Aelod Disgwyliedig
Louise Hughes Aelod Disgwyliedig
R Medwyn Hughes Aelod Disgwyliedig
Iwan Huws Aelod Disgwyliedig
Elin Hywel Aelod Disgwyliedig
Nia Wyn Jeffreys Aelod Disgwyliedig
Anne Lloyd-Jones Aelod Disgwyliedig
Berwyn Parry Jones Aelod Disgwyliedig
Dawn Lynne Jones Aelod Disgwyliedig
Dewi Jones Aelod Disgwyliedig
Elin Walker Jones Aelod Disgwyliedig
Elwyn Jones Aelod Disgwyliedig
Gwilym Jones Aelod Disgwyliedig
Gareth Tudor Jones Aelod Disgwyliedig
Huw Wyn Jones Aelod Disgwyliedig
Linda Ann Jones Aelod Disgwyliedig
June Jones Aelod Disgwyliedig
Eryl Jones-Williams Aelod Disgwyliedig
Olaf Cai Larsen Aelod Disgwyliedig
Beth Lawton Aelod Disgwyliedig
Dafydd Meurig Aelod Disgwyliedig
Dilwyn Morgan Aelod Disgwyliedig
Linda Morgan Aelod Disgwyliedig
Dewi Owen Aelod Disgwyliedig
Edgar Wyn Owen Aelod Disgwyliedig
Gwynfor Owen Aelod Disgwyliedig
Llio Elenid Owen Aelod Disgwyliedig
Gareth Coj Parry Aelod Disgwyliedig
Nigel Pickavance Aelod Disgwyliedig
John Pughe Aelod Disgwyliedig
Rheinallt Puw Aelod Disgwyliedig
Arwyn Herald Roberts Aelod Disgwyliedig
Beca Roberts Cadeirydd Disgwyliedig
Elfed Powell Roberts Aelod Disgwyliedig
Gareth A Roberts Aelod Disgwyliedig
John Pughe Roberts Aelod Disgwyliedig
Meryl Roberts Aelod Disgwyliedig
Richard Glyn Roberts Aelod Disgwyliedig
Huw Rowlands Aelod Disgwyliedig
Paul John Rowlinson Aelod Disgwyliedig
Angela Russell Aelod Disgwyliedig
Dyfrig Siencyn Aelod Disgwyliedig
Ioan Thomas Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Peter Thomas Aelod Disgwyliedig
Menna Trenholme Aelod Disgwyliedig
Rob Triggs Aelod Disgwyliedig
Rhys Tudur Aelod Disgwyliedig
Hefin Underwood Aelod Disgwyliedig
Einir Wyn Williams Aelod Disgwyliedig
Elfed Williams Aelod Disgwyliedig
Gareth Williams Aelod Disgwyliedig
Gruffydd Williams Aelod Disgwyliedig
Sasha Williams Aelod Disgwyliedig
Sian Williams Aelod Disgwyliedig