Presenoldeb yn y cyfarfod

Lleoliad:   Parlwr Mawr, Theatr y Ddraig, Canolfan Cymunedol Abermaw, Jubilee Road, Abermaw, Gwynedd. LL42 1EF

Cyswllt:    Glynda O'Brien
01341 424301
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Gethin Glyn Williams Aelod Lleol Mynychwyd
Louise Hughes Aelod Lleol Ymddiheuriadau
Eryl Jones-Williams Aelod Lleol Mynychwyd
Mike Ellis Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor R A Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor Julian Kirkham Cyfetholedig Mynychwyd
Dr John Smith Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Wendy Ponsford Cyfetholedig Mynychwyd
John Johnson Cyfetholedig Mynychwyd
Councillor Lark Davies Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mark James Cyfetholedig Mynychwyd
Martin Parouty Cyfetholedig Mynychwyd
Mandy Williams-Davies Gwestai Ymddiheuriadau
Councillor David Richardson Gwestai Absennol
Dr John Jones-Morris Gwestai Absennol