Eich Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut mae'r Cyngor yn cyflawni ei amryw ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli'r budd cyhoeddus yn ogystal ag unigolion sydd yn byw o fewn y ward mae ef neu hi yn ei gynrychioli.

Maent yn cynnal cyswllt yn rheolaidd gyda'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y Cyngor, galwadau ffôn, a sesiynau galw i mewn.

Mae Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith. Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan buddiant, gyda'r manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

Mae nifer o Gynhorwyr Gwynedd wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd yn adrodd ar eu gweithgareddau mewn blwyddyn. Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol trwy ddilyn y ddolen yma

Er mwyn canfod eich cynghorydd, dilynwch y ddolen isod:

Councillor
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Craig ab Iago

Craig ab Iago

Aelod Cabinet Tai

Llys Tegid, Allt Doli, Penygroes, Caernarfon, LL54 6NU

Rhif ffôn: 01286 479901

Ffôn symudol: 07825 661721

Gwaith: cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanllyfni
ffotograff o Menna Baines

Menna Baines

200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2DT

Ffôn symudol: 07867 697 921

Gwaith: cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Pentir
ffotograff o Beca Brown

Beca Brown

Bryn Awelon, Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Gwynedd, LL55 4BL

Rhif ffôn: 07974193131

Rhif ffôn: cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanrug
ffotograff o Dylan Bullard

Dylan Bullard

Isgoed, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BU

Ffôn symudol: 07824 738 789

Gwaith: cynghorydd.dylanbullard@gwynedd.llyw.cymru

Aelod Unigol Pwllheli (Gogledd)
ffotograff o Stephen W. Churchman

Stephen W. Churchman

Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9TX

Rhif ffôn: 01766 530661

Ffôn symudol: 07511 686480

Gwaith: cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Dolbenmaen
ffotograff o Steve Collings

Steve Collings

Ceris, Craig y Pandy, Tregarth, Gwynedd, LL57 4RA

Rhif ffôn: 01248 600 424

Gwaith: cynghorydd.stevecollings@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Deiniol (Bangor)
ffotograff o Annwen Daniels

Annwen Daniels

3 Pant yr Onnen, Rhiwbryfdir, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL43 3LN

Ffôn symudol: 07551 338259

Gwaith: cynghorydd.annwendaniels@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Bowydd a Rhiw
ffotograff o Robert Glyn Daniels

Robert Glyn Daniels

66 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YD

Rhif ffôn: 01766 238 218

Ffôn symudol: 07731 605557

Gwaith: cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru

Llais Gwynedd Diffwys a Maenofferen
ffotograff o Anwen J. Davies

Anwen J. Davies

PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL

Rhif ffôn: 01758 720327

Gwaith: cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru

Llais Gwynedd Efailnewydd / Buan
ffotograff o Elwyn Edwards

Elwyn Edwards

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Rhif ffôn: 01678 520378

Ffôn symudol: 07879 337371

Gwaith: Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llandderfel
ffotograff o Alan Jones Evans

Alan Jones Evans

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

Ffôn symudol: 07879 227 819

Gwaith: cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanuwchllyn
ffotograff o Aled Ll. Evans

Aled Ll. Evans

Bryn Llwyn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NX

Rhif ffôn: 01766 810703

Ffôn symudol: 07786 015186

Gwaith: cynghorydd.aledlloydevans@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanystumdwy
ffotograff o Dylan Fernley

Dylan Fernley

26 Trem Elidir, Bangor, Gwynedd, LL57 2UF

Ffôn symudol: 07874 225209

Gwaith: Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Marchog (Bangor)
ffotograff o Peter Antony Garlick

Peter Antony Garlick

Glyn Garth, Glanrhyd, Dinas, Caernarfon, LL54 5UE

Rhif ffôn: 01286 677 758

Ffôn symudol: 07799 777 035

Gwaith: cynghorydd.petergarlick@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Bontnewydd
ffotograff o Simon Glyn

Simon Glyn

Cadeirydd y Cyngor

Coed Anna, Nanhoron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PR

Rhif ffôn: 01758 730326

Ffôn symudol: 07929 348432

Gwaith: cynghorydd.simonglyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Tudweiliog
ffotograff o Gareth Wyn Griffith

Gareth Wyn Griffith

Aelod Cabinet Amgylchedd

Swyddfa Plaid Cymru - Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01248 671142

Gwaith: Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Y Felinheli
ffotograff o E. Selwyn Griffiths

E. Selwyn Griffiths

Pencampwr Pobl Hŷn

5 Cefn y Gader, Morfa Bychan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9JA

Rhif ffôn: 01766 513142

Ffôn symudol: 07444 299813

Gwaith: Cynghorydd.E.SelwynGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Porthmadog (Gorllewin)
ffotograff o Alwyn Gruffydd

Alwyn Gruffydd

Llidiart Ysbyty, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9RN

Rhif ffôn: 01766 513025

Ffôn symudol: 07836 366899

Rhif ffôn: Cynghorydd.AlwynGruffydd@gwynedd.llyw.cymru

Llais Gwynedd Porthmadog - Tremadog
ffotograff o Annwen Hughes

Annwen Hughes

Crafnant, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2PH

Rhif ffôn: 01341 241613

Ffôn symudol: 07919 582741

Gwaith: cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanbedr
ffotograff o John Brynmor Hughes

John Brynmor Hughes

Tegfan Bach, Ffordd Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA

Rhif ffôn: 01758 713959

Ffôn symudol: 07909 922571

Gwaith: Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Llanengan
ffotograff o Louise Hughes

Louise Hughes

20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd, LL36 9SH

Rhif ffôn: 01654 711051

Ffôn symudol: 07854 969441

Gwaith: cynghorydd.louisehughes@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Unedig Gwynedd Llangelynnin
ffotograff o Richard Medwyn Hughes

Richard Medwyn Hughes

4 Lon y Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG

Ffôn symudol: 07803 723976

Gwaith: cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Hendre (Bangor)
ffotograff o Judith Mary Humphreys

Judith Mary Humphreys

Tyddyn Bach, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6PS

Ffôn symudol: 07521 964495

Gwaith: cynghorydd.judithhumphreys@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Penygroes
ffotograff o Nia Wyn Jeffreys

Nia Wyn Jeffreys

Aelod Cabinet dros Gefnogaeth Gorfforaethol

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07516 456065

Gwaith: cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Porthmadog (Dwyrain)
ffotograff o Peredur Jenkins

Peredur Jenkins

Cae Glas, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2EH

Rhif ffôn: (01341) 423693

Ffôn symudol: 07799 761735

Gwaith: cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd
ffotograff o Aeron M. Jones

Aeron M. Jones

2 Gernant, Bethesda Bach, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SJ

Rhif ffôn: 01286 831283

Ffôn symudol: 07882 847043

Gwaith: cynghorydd.aeronjones@gwynedd.llyw.cymru

Llais Gwynedd Llanwnda
ffotograff o Aled Wyn Jones

Aled Wyn Jones

Llwyni'r Wyn, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LB

Rhif ffôn: 01286 660662

Ffôn symudol: 07778 164157

Gwaith: Cynghorydd.AledWynJones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanaelhaearn
ffotograff o Anne Lloyd Jones

Anne Lloyd Jones

Hendy, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU

Rhif ffôn: 01654 710457

Gwaith: cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Tywyn
ffotograff o Berwyn Parry Jones

Berwyn Parry Jones

59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR

Rhif ffôn: 01286 674372

Ffôn symudol: 07917 713099

Gwaith: cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Cwm y Glo
ffotograff o Elin Walker Jones

Elin Walker Jones

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07808 472204

Gwaith: cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Glyder (Bangor)
ffotograff o Elwyn Jones

Elwyn Jones

Is-Gadeirydd y Cyngor

Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH

Rhif ffôn: 01248 354264

Ffôn symudol: 07936 545645

Gwaith: cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Penisarwaun
ffotograff o Eric M. Jones

Eric M. Jones

Afallon, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TU

Rhif ffôn: 01286 830626

Ffôn symudol: 07469 215011

Gwaith: cynghorydd.ericmerfynjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Groeslon
ffotograff o Gareth Tudor Morris Jones

Gareth Tudor Morris Jones

Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR

Rhif ffôn: 01758 721 473

Ffôn symudol: 07768 183 118

Gwaith: cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Morfa Nefyn
ffotograff o Huw Gruffydd Wyn Jones

Huw Gruffydd Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

Rhif ffôn: 01248 351 331

Ffôn symudol: 07776 132277

Gwaith: cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Garth (Bangor)
ffotograff o Keith Jones

Keith Jones

22 Plas y Coed, Bangor, Gwynedd, LL57 4FL

Rhif ffôn: 01248 565434

Gwaith: cynghorydd.keithjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Hirael (Bangor)
ffotograff o Kevin Morris Jones

Kevin Morris Jones

11 Newton St, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd

Rhif ffôn: 01286 872345

Ffôn symudol: 07717 155513

Gwaith: cynghorydd.kevinmorrisjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Llanberis
ffotograff o Linda Ann Jones

Linda Ann Jones

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

Gwaith: 01766 832378

Rhif ffôn: 01766 762775

Plaid Cymru Teigl
ffotograff o Sion W. Jones

Sion W. Jones

9 Mostyn Terrace, Bethesda, Gwynedd, LL57 3AB

Ffôn symudol: 07565 306965

Gwaith: cynghorydd.sionwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Llafur Bethel
ffotograff o Eryl Jones-Williams

Eryl Jones-Williams

22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2HF

Rhif ffôn: 01341 242758

Gwaith: cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Dyffryn Ardudwy
ffotograff o Olaf Cai Larsen

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Rhif ffôn: 01286676026

Ffôn symudol: 07795 230 072

Gwaith: cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Seiont (Caernarfon)
ffotograff o Beth Lawton

Beth Lawton

22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS

Rhif ffôn: 01654 711851

Ffôn symudol: 07747443619

Gwaith: cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Bryncrug / Llanfihangel
ffotograff o I. Dilwyn Lloyd

I. Dilwyn Lloyd

Eryri House, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7AB

Rhif ffôn: 01286 882 149

Gwaith: cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Talysarn
ffotograff o Dafydd Meurig

Dafydd Meurig

Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

Ffôn symudol: 07765 400140

Gwaith: cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Arllechwedd
ffotograff o Dilwyn Morgan

Dilwyn Morgan

Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

Rhif ffôn: 01678 520685

Ffôn symudol: 07824 983305

Gwaith: cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Y Bala
ffotograff o Linda Morgan

Linda Morgan

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

Rhif ffôn: 01341 421355

Ffôn symudol: 07709 601386

Gwaith: cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Dolgellau (De)
ffotograff o Dafydd Owen

Dafydd Owen

6 Lon Groes, Rachub, Gwynedd, LL57 3EU

Rhif ffôn: 01248 605 523

Ffôn symudol: 07810 022820

Gwaith: cynghorydd.dafyddowen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Tregarth a Mynydd Llandygai
ffotograff o Dewi Owen

Dewi Owen

Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0SP

Rhif ffôn: 01654 767267

Ffôn symudol: 07866 201803

Gwaith: cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Unedig Gwynedd Aberdyfi
ffotograff o Edgar Wyn Owen

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel,, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Rhif ffôn: 01286 650594

Ffôn symudol: 07900 331939

Gwaith: Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Waunfawr
ffotograff o Gwynfor Owen

Gwynfor Owen

Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP

Rhif ffôn: 01766 771849

Rhif ffôn: cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Harlech/Talsarnau
ffotograff o W. Roy Owen

W. Roy Owen

Annibynnol Unedig Gwynedd Seiont (Caernarfon)
ffotograff o Jason Wayne Parry

Jason Wayne Parry

Enaid-y-Wawr, 23 Cefn Dyffryn, Groeslon, Caernarfon, LL54 7TQ

Rhif ffôn: 01286 831 423

Ffôn symudol: 07900 594279

Gwaith: cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Peblig (Caernarfon)
ffotograff o Nigel Pickavance

Nigel Pickavance

30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1TA

Rhif ffôn: 01248 370166

Ffôn symudol: 07944 694801

Gwaith: cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru

Aelod Unigol Marchog (Bangor)
ffotograff o Rheinallt Puw

Rheinallt Puw

Cartrefle, Ffordd PAnt, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PA

Ffôn symudol: 07789 742092

Gwaith: cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Ogwen
ffotograff o Peter Read

Peter Read

Parc Glas, Pentreuchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DX

Rhif ffôn: 01758 750196

Ffôn symudol: 07876 725730

Gwaith: cynghorydd.peterread@gwynedd.llyw.cymru

Propel Abererch
ffotograff o Dewi Wyn Roberts

Dewi Wyn Roberts

Cesail y Coed, Llanengan, Abersoch, Pwllheli, LL53 7LH

Rhif ffôn: 01758 713 893

Ffôn symudol: 07796 797 062

Gwaith: cynghorydd.dewiroberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Abersoch
ffotograff o Elfed Powell Roberts

Elfed Powell Roberts

Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, LL41 4HN

Ffôn symudol: 07768 667508

Gwaith: cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Trawsfynydd
ffotograff o Gareth A. Roberts

Gareth A. Roberts

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY

Ffôn symudol: 07474 821147

Gwaith: Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Dewi (Bangor)
ffotograff o John Pughe Roberts

John Pughe Roberts

Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, SY20 9AJ

Rhif ffôn: 01650 531234

Ffôn symudol: 07713 165941

Gwaith: cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Corris/Mawddwy
ffotograff o W. Gareth Roberts

W. Gareth Roberts

Cwrt, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8DA

Rhif ffôn: (01758) 760478

Ffôn symudol: 07967 467379

Gwaith: cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Aberdaron
ffotograff o Mair Rowlands

Mair Rowlands

9 Glantraeth, Bangor, Gwynedd, LL57 1HQ

Ffôn symudol: 07912 433202

Gwaith: cynghorydd.mairrowlands@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Menai (Bangor)
ffotograff o Paul John Rowlinson

Paul John Rowlinson

Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, LL57 3DT

Rhif ffôn: 01248 605 365

Ffôn symudol: 07949 034967

Gwaith: Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Gerlan
ffotograff o Angela Russell

Angela Russell

Pencampwr Cefn Gwlad ac Amgylchedd

Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU

Rhif ffôn: 01758 740555

Ffôn symudol: 07789 554507

Gwaith: cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Llanbedrog
ffotograff o Dyfrig L. Siencyn

Dyfrig L. Siencyn

Arweinydd

Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Swyddfa'r Sir, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 679298

Ffôn symudol: 07712 199541

Gwaith: cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Dolgellau (Gogledd)
ffotograff o Mike Stevens

Mike Stevens

Verano, Pier Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 0AU

Rhif ffôn: 01654 712225

Ffôn symudol: 07778 564755

Gwaith: cynghorydd.mikestevens@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Tywyn
ffotograff o Gareth Thomas

Gareth Thomas

Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned

Alaw Cynfal, Ffordd Llanberis, Rhosbodrual, Caernarfon, LL55 2BS

Ffôn symudol: 07855 441206

Gwaith: cynghorydd.gareththomas@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Penrhyndeudraeth
ffotograff o Ioan Thomas

Ioan Thomas

Aelod Cabinet Cyllid

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Rhif ffôn: 01286 673828

Ffôn symudol: 07810 648647

Gwaith: cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Menai (Caernarfon)
ffotograff o Hefin Underwood

Hefin Underwood

14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AT

Rhif ffôn: 01758 613859

Ffôn symudol: 07872 665467

Gwaith: cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Pwllheli (De)
ffotograff o Catrin Wager

Catrin Wager

Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07366 418318

Gwaith: cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Menai (Bangor)
ffotograff o Cemlyn Rees Williams

Cemlyn Rees Williams

Aelod Cabinet Addysg

Y Bwthyn, Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1EB

Rhif ffôn: 01286 674977

Ffôn symudol: 07955 951403

Gwaith: cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Cadnant (Caernarfon)
ffotograff o Eirwyn Williams

Eirwyn Williams

20 Min y Môr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0EF

Rhif ffôn: 01766 522336

Rhif ffôn: cynghorydd.eirwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Cricieth
ffotograff o Elfed Williams

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

Rhif ffôn: 01286 871406

Ffôn symudol: 07729 394230

Gwaith: cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Deiniolen
ffotograff o Gareth Williams

Gareth Williams

Arddol, 8, Trewerin, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RD

Rhif ffôn: 01758 730 275

Ffôn symudol: 07791 984515

Gwaith: cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Llais Gwynedd Botwnnog
ffotograff o Gethin Glyn Williams

Gethin Glyn Williams

Dwynant, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UR

Ffôn symudol: 07890 705180

Gwaith: cynghorydd.gethinglynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Abermaw
ffotograff o Gruffydd Williams

Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF

Ffôn symudol: 07985480410

Gwaith: cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Aelod Unigol Nefyn
ffotograff o Owain Williams

Owain Williams

Arweinydd Grwp Llais Gwynedd

Gwynus, Pistyll, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY

Rhif ffôn: 01758 750557

Ffôn symudol: 07768 960695

Llais Gwynedd Clynnog