Eich Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr Lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut mae'r Cyngor yn cyflawni ei amryw ddyletswyddau. Maent yn cynrychioli'r budd cyhoeddus yn ogystal ag unigolion sydd yn byw o fewn y ward mae ef neu hi yn ei gynrychioli.

Maent yn cynnal cyswllt yn rheolaidd gyda'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y Cyngor, galwadau ffôn, a sesiynau galw i mewn.

Mae Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith. Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i bob Aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan buddiant, gyda'r manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

Mae nifer o Gynhorwyr Gwynedd wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol sydd yn adrodd ar eu gweithgareddau mewn blwyddyn. Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol trwy ddilyn y ddolen yma

Er mwyn canfod eich cynghorydd, dilynwch y ddolen isod:

Councillor
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Craig ab Iago

Craig ab Iago

Aelod Cabinet Tai

Llys Tegid, Allt Doli, Penygroes, Caernarfon, LL54 6NU

Rhif ffôn: 01286 479901

Ffôn symudol: 07825 661721

Gwaith: cynghorydd.craigabiago@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Pen-y-groes
ffotograff o Menna Baines

Menna Baines

200 Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2DJ

Ffôn symudol: 07867 697 921

Gwaith: cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Y Faenol
ffotograff o Cynghorydd Beca Brown

Cynghorydd Beca Brown

Aelod Cabinet Addysg

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: cynghorydd.becabrown@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanrug
ffotograff o Stephen W. Churchman

Stephen W. Churchman

Arweinydd y Grwp Llaf / Rhyd

Minffordd House, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9TX

Rhif ffôn: 01766 530661

Ffôn symudol: 07511 686480

Gwaith: cynghorydd.stephenchurchman@gwynedd.llyw.cymru

Llaf / Rhydd Dolbenmaen
ffotograff o Robert Glyn Daniels

Robert Glyn Daniels

66 Fron Fawr, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YD

Rhif ffôn: 01766 238 218

Ffôn symudol: 07731 605557

Gwaith: cynghorydd.glyndaniels@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Diffwys a Maenofferen
ffotograff o Anwen J. Davies

Anwen J. Davies

PlasyngNgheidio, Boduan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL

Rhif ffôn: 01758 720327

Gwaith: cynghorydd.anwenjanedavies@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Efailnewydd a Buan
ffotograff o Dafydd  Davies

Dafydd Davies

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: cynghorydd.dafydddavies@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Clynnog
ffotograff o Elwyn Edwards

Elwyn Edwards

Bodaeron, Heol Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Rhif ffôn: 01678 520378

Ffôn symudol: 07879 337371

Gwaith: Cynghorydd.ElwynEdwards@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llandderfel
ffotograff o Elfed Wyn ap Elwyn

Elfed Wyn ap Elwyn

Hafod-wen, Cwm Prysor, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4TP

Rhif ffôn: 01766 540271

Ffôn symudol: 07407028085

Rhif ffôn: Cynghorydd.ElfedWynapElwyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Bowydd a Rhiw
ffotograff o Alan Jones Evans

Alan Jones Evans

Cefn Isaf, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SD

Ffôn symudol: 07879 227 819

Gwaith: cynghorydd.alanjonesevans@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanuwchllyn
ffotograff o Dylan Fernley

Dylan Fernley

26 Trem Elidir, Bangor, Gwynedd, LL57 2UF

Ffôn symudol: 07874 225209

Gwaith: Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Dwyrain Bangor
ffotograff o Delyth Lloyd Griffiths

Delyth Lloyd Griffiths

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07496019629

Gwaith: Cynghorydd.DelythLloydGriffiths@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd
ffotograff o Jina Gwyrfai

Jina Gwyrfai

Hyfrydle, Trefor, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5HN

Rhif ffôn: 01286 660546

Rhif ffôn: Cynghorydd.JinaGwyrfai@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Yr Eifl
ffotograff o Annwen Hughes

Annwen Hughes

Crafnant, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2PH

Rhif ffôn: 01341 241613

Ffôn symudol: 07919 582741

Gwaith: cynghorydd.annwenhughes@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Harlech a Llanbedr
ffotograff o John Brynmor Hughes

John Brynmor Hughes

Tegfan Bach, Ffordd Gwydryn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7EA

Rhif ffôn: 01758 713959

Ffôn symudol: 07909 922571

Gwaith: Cynghorydd.JohnBrynmorHughes@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Abersoch gyda Llanengan
ffotograff o Louise Hughes

Louise Hughes

20 Maesegryn, Llanegryn, Gwynedd, LL36 9SH

Rhif ffôn: 01654 711 051

Ffôn symudol: 07854 969441

Gwaith: Cynghorydd.LouiseHughes@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Arthog a Llangelynnin
ffotograff o R Medwyn Hughes

R Medwyn Hughes

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Gwaith: cynghorydd.medwynhughes@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Canol Bangor
ffotograff o Iwan Huws

Iwan Huws

36 Hen Gei Llechi, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4PB

Rhif ffôn: 01248671444

Gwaith: Cynghorydd.IwanHuws@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Bethel a'r Felinheli
ffotograff o Elin Hywel

Elin Hywel

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Gwaith: Cynghorydd.ElinHywel@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Pwllheli (Gogledd)
ffotograff o Nia Wyn Jeffreys

Nia Wyn Jeffreys

Dirprwy Arweinydd

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07516 456065

Gwaith: cynghorydd.niajeffreys@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Porthmadog (Dwyrain)
ffotograff o Anne Lloyd-Jones

Anne Lloyd-Jones

Hendy, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU

Rhif ffôn: 01654 710457

Gwaith: cynghorydd.annelloydjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Gorllewin Tywyn
ffotograff o Berwyn Parry Jones

Berwyn Parry Jones

Aelod Cabinet Priffyrdd, Peirianneg a YGC

59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PR

Rhif ffôn: 01286 674372

Ffôn symudol: 07917 713099

Gwaith: cynghorydd.berwynparryjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Cwm y Glo
ffotograff o Dawn Lynne Jones

Dawn Lynne Jones

Swyddfa Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 01286 674425

Gwaith: Cynghorydd.DawnLynneJones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Cadnant (Caernarfon)
ffotograff o Dewi Jones

Dewi Jones

Swyddfa Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 07580334554

Gwaith: Cynghorydd.DewiJones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Peblig (Caernarfon)
ffotograff o Elin Walker Jones

Elin Walker Jones

Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07808 472204

Gwaith: cynghorydd.elinwjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Glyder (Bangor)
ffotograff o Elwyn Jones

Elwyn Jones

Fferm Tan y Weirglodd, Waun Pentir, Rhiwlas, Bangor, LL57 4EH

Rhif ffôn: 01248 354264

Ffôn symudol: 07936 545645

Gwaith: cynghorydd.elwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Penisarwaun
ffotograff o Gwilym Jones

Gwilym Jones

Cysgod y Coed, 1 Y Golff, Morfa Bychan, Porthmadog, LL49 9UY

Ffôn symudol: 07494307201

Gwaith: Cynghorydd.GwilymJones@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Porthmadog (Gorllewin)
ffotograff o Gareth Tudor Jones

Gareth Tudor Jones

Rhandir, Lon yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AR

Rhif ffôn: 01758 721 473

Ffôn symudol: 07768 183 118

Gwaith: cynghorydd.garethjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Morfa Nefyn a Thudweiliog
ffotograff o Huw Wyn Jones

Huw Wyn Jones

62 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

Rhif ffôn: 01248 351 331

Ffôn symudol: 07776 132277

Gwaith: cynghorydd.huwwynjones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Canol Bangor
ffotograff o Linda Ann Jones

Linda Ann Jones

Llys Gwilym, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NY

Gwaith: 01766 832378

Rhif ffôn: 01766 762775

Gwaith: Cynghorydd.lindaAnnJones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Teigl
ffotograff o June Jones

June Jones

Glan Meirion, Nantmor, Caernarfon, Gwynedd

Rhif ffôn: 07534946950

Gwaith: Cynghorydd.JuneJones@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Glaslyn
ffotograff o Eryl Jones-Williams

Eryl Jones-Williams

22 Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2HF

Rhif ffôn: 01341 242758

Gwaith: cynghorydd.eryljones-williams@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Dyffryn Ardudwy
ffotograff o Olaf Cai Larsen

Olaf Cai Larsen

Bronwylfa, Ffordd y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1BE

Rhif ffôn: 01286676026

Ffôn symudol: 07795 230 072

Gwaith: cynghorydd.cailarsen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Canol Tref Caernarfon
ffotograff o Beth Lawton

Beth Lawton

22 Maeshyfryd, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9PS

Rhif ffôn: 01654 711851

Ffôn symudol: 07747443619

Gwaith: cynghorydd.bethanwynlawton@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Bro Dysynni
ffotograff o Dafydd Meurig

Dafydd Meurig

Aelod Cabinet Amgylchedd

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

Ffôn symudol: 07765 400140

Gwaith: cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Arllechwedd
ffotograff o Dilwyn Morgan

Dilwyn Morgan

Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant

Ger y Llyn, 41 Heol Tegid, Y Bala, Gwynedd, LL23 7EH

Rhif ffôn: 01678 520685

Ffôn symudol: 07824 983305

Gwaith: cynghorydd.dilwynmorgan@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Y Bala
ffotograff o Linda Morgan

Linda Morgan

Meusydd, 5 Blaen Ddôl, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1SE

Rhif ffôn: 01341 421355

Ffôn symudol: 07709 601386

Gwaith: cynghorydd.lindamorgan@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Dolgellau (De)
ffotograff o Dewi Owen

Dewi Owen

Esgairgyfela, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0SP

Rhif ffôn: 01654 767267

Ffôn symudol: 07866 201803

Gwaith: cynghorydd.dewiowen@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Aberdyfi
ffotograff o Edgar Wyn Owen

Edgar Wyn Owen

Glyn Awel,, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY

Rhif ffôn: 01286 650594

Ffôn symudol: 07900 331939

Gwaith: Cynghorydd.EdgarWynOwen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Waunfawr
ffotograff o Gwynfor Owen

Gwynfor Owen

Gwyndeb, Berthen Gron, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6NP

Rhif ffôn: 01766 771849

Rhif ffôn: cynghorydd.gwynforowen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Harlech a Llanbedr
ffotograff o Llio Elenid Owen

Llio Elenid Owen

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07887 956253

Gwaith: Cynghorydd.LlioElenidOwen@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Y Groeslon
ffotograff o Gareth Coj Parry

Gareth Coj Parry

75, Cae Bold, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1EF

Rhif ffôn: 07484225916

Rhif ffôn: Cynghorydd.GarethCojParry@gwynedd.llyw.cymru

Llaf / Rhydd Hendre
ffotograff o Nigel Pickavance

Nigel Pickavance

30 Kingsley Avenue, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1TA

Ffôn symudol: 07944 694801

Gwaith: cynghorydd.nigelpickavance@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Dwyrain Bangor
ffotograff o John Pughe

John Pughe

Glasfor Apartment 4A, 4 Marine Parade, Tywyn, Gwynedd, LL36 0DE

Rhif ffôn: 01654 711683

Gwaith: Cynghorydd.JohnPughe@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Morfa Tywyn
ffotograff o Rheinallt Puw

Rheinallt Puw

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07789 742092

Gwaith: cynghorydd.rheinalltpuw@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Canol Bethesda
ffotograff o Arwyn Herald Roberts

Arwyn Herald Roberts

Cartrefle, Rhosgadfan, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7HT

Ffôn symudol: 07831 448216

Gwaith: Cynghorydd.ArwynHerald@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Tryfan
ffotograff o Beca Roberts

Beca Roberts

Cadeirydd y Cyngor

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif ffôn: 07436927237

Rhif ffôn: Cynghorydd.BecaRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Tregarth a Mynydd Llandygai
ffotograff o Elfed Powell Roberts

Elfed Powell Roberts

Hafod Ddwyryd, Maentwrog, Gwynedd, LL41 4HN

Ffôn symudol: 07768 667508

Gwaith: cynghorydd.elfedproberts@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Trawsfynydd
ffotograff o Gareth A Roberts

Gareth A Roberts

4 Bryn Heulog Terrace, Bangor, LL57 4SY

Ffôn symudol: 07474 821147

Gwaith: Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Dewi (Bangor)
ffotograff o John Pughe Roberts

John Pughe Roberts

Cerddin, Llanymawddwy, Machynlleth, SY20 9AJ

Rhif ffôn: 01650 531234

Ffôn symudol: 07713 165941

Gwaith: cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Corris a Mawddwy
ffotograff o Meryl Roberts

Meryl Roberts

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07369254806

Gwaith: Cynghorydd.MerylRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Penrhyndeudraeth
ffotograff o Richard Glyn Roberts

Richard Glyn Roberts

Sgubor Feilir, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YH

Rhif ffôn: 07946138384

Gwaith: Cynghorydd.RichardGlynRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Abererch
ffotograff o Huw Rowlands

Huw Rowlands

Y Goeden Eirin, Dolydd, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EF

Rhif ffôn: 07957 513 227

Rhif ffôn: Cynghorydd.HuwRowlands@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanwnda
ffotograff o Paul John Rowlinson

Paul John Rowlinson

Aelod Cabinet Cyllid

Crud yr Awel, Lon Newydd Coetmor, Bethesda, LL57 3DT

Rhif ffôn: 01248 605 365

Ffôn symudol: 07949 034967

Gwaith: Cynghorydd.PaulRowlinson@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Rachub
ffotograff o Angela Russell

Angela Russell

Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Brig-y-Don, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU

Rhif ffôn: 01758 740555

Ffôn symudol: 07789 554507

Gwaith: cynghorydd.angelaannrussell@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Llanbedrog gyda Mynytho
ffotograff o Sedd Wag

Sedd Wag

  Llanberis
ffotograff o Dyfrig Siencyn

Dyfrig Siencyn

Arweinydd y Cyngor

Swyddfa'r Arweinydd, Swyddfeydd y Cyngor, Swyddfa'r Sir, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07712 199541

Gwaith: cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Dolgellau (Gogledd)
ffotograff o Ioan Thomas

Ioan Thomas

Is-Gadeirydd y Cyngor a Chyswllt Cymuned y Lluoedd Arfog

Strade, 65 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL

Rhif ffôn: 01286 673828

Ffôn symudol: 07810 648647

Gwaith: cynghorydd.ioanthomas@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Menai (Caernarfon)
ffotograff o Peter Thomas

Peter Thomas

54 Bro Silyn, Talysarn, LL54 6AU

Rhif ffôn: 07795515488

Gwaith: Cynghorydd.PeterThomas@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Llanllyfni
ffotograff o Menna Trenholme

Menna Trenholme

Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol

15 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2TW

Rhif ffôn: 07503 248169

Gwaith: Cynghorydd.MennaTrenholme@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Bontnewydd
ffotograff o Rob Triggs

Rob Triggs

9 Heol Meirion, ABERMAW, Gwynedd, LL42 1LA

Ffôn symudol: 07795 410621

Gwaith: Cynghorydd.RobTriggs@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Abermaw
ffotograff o Rhys Tudur

Rhys Tudur

2 Ty Engan, Chwilog, Pwllheli, LL53 6PL

Ffôn symudol: 07825129737

Gwaith: Cynghorydd.RhysTudur@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Llanystumdwy
ffotograff o Hefin Underwood

Hefin Underwood

14 Bron y De, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AT

Rhif ffôn: 01758 613859

Ffôn symudol: 07872 665467

Gwaith: cynghorydd.hefinunderwood@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Pwllheli (De)
ffotograff o Einir Wyn Williams

Einir Wyn Williams

Swyddfa Grŵp Plaid Cymru, Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Pencadlys,, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn symudol: 07747690456

Gwaith: Cynghorydd.EinirWynWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Gerlan
ffotograff o Elfed Williams

Elfed Williams

12 Ffordd Deiniol, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3LL

Rhif ffôn: 01286 871406

Ffôn symudol: 07729 394230

Gwaith: cynghorydd.elfedwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Deiniolen
ffotograff o Gareth Williams

Gareth Williams

Arddol, 8, Trewerin, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RD

Rhif ffôn: 01758 730 275

Ffôn symudol: 07791 984515

Gwaith: cynghorydd.garethwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Pen draw Llyn
ffotograff o Gruffydd Williams

Gruffydd Williams

3 Llys Llywelyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JF

Ffôn symudol: 07985480410

Gwaith: cynghorydd.gruffyddwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Annibynnol Nefyn
ffotograff o Sasha Williams

Sasha Williams

Bakhita, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1YB

Rhif ffôn: 07810174160

Gwaith: Cynghorydd.SashaWilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Bethel a'r Felinheli
ffotograff o Sian Williams

Sian Williams

Cae'r Orsedd, 35 Gorseddfa, Cricieth, Gwynedd, LL52 0DW

Ffôn symudol: 07985 674711

Rhif ffôn: cynghorydd.sianwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Plaid Cymru Cricieth