Eich Aelodau o Senedd Ewrop

Gweler isod Aelodau o Senedd Ewrop (AS(au)) a etholwyd yn 2014 o dan cynrychiolaeth gyfrannol, i gynrychioli Cymru gyfan. Cysylltwch â unrhyw un ohonynt, defnyddiwch y dolenni isod i weld eu manylion cyswllt, ar gyfer derbyn cymorth a cyngor ar faterion Ewropeaidd.