Eich Aelodau Seneddol

Mae dau etholaeth seneddol yn yr ardal. Mae gan bob etholaeth un AS. Maent yn cynnal sesiynau galw i mewn ar gyfer etholwyr.

Dilynwch y dolenni isod i weld manylion cyswllt ar eu cyfer: