Abergwyngregyn

Aelodaeth

Clerk

Mrs Rita Roberts

Clerc Cyngor Cymuned Abergwyngregyn
Cwrtiau
Abergwyngregyn
Llanfairfechan, Gwynedd
LL33 0LB

Rhif ffôn Ffôn: 01248 681 008

Ffôn symudol: 07938 125 955

E-bost:  clercccaber@gmail.com

E-bost cartref:  clercccaber@gmail.com