Llandygai

Aelodaeth

Clerk

Bethan Roberts

Clerc Cyngor Cymuned Llandygai
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Rhif ffôn Ffôn: 01248 602131

E-bost cartref:  CyngorLlandygai@Ogwen.org