Llandwrog

Aelodaeth

Clerk

Mr David Roberts

Clerc Cyngor Cymuned Llandwrog
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DS

Rhif ffôn Ffôn: 01286 881920

E-bost cartref:  david.carmel@btinternet.com