Llanddeiniolen

Aelodaeth

Clerk

Mrs Eleri Bean

Clerc Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Bwthyn Isaf
Deiniolen
Gwynedd
LL55 3LS

Rhif ffôn Ffôn: 01286 871757

E-bost cartref:  eleribean@btinternet.com