Llanllechid

Aelodaeth

Clerk

Donna Watts

Clerc Cyngor Cymuned Llanllechid
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Rhif ffôn Ffôn: 01248 602131

E-bost cartref:  CyngorLlanllechid@Ogwen.org