Llanllyfni

Aelodaeth

Clerk

Mrs Alwen Johnson

Clerc Cyngor Cymuned Llanllyfni
Mon Awel
Lôn Ysgubor Wen
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1HS

Rhif ffôn Ffôn: 01286 676462

E-bost cartref:  cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com