Llanrug

Aelodaeth

Clerk

Meirion Jones

Clerc Cyngor Cymuned Llanrug
7 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH

Ffôn symudol: 07769 112875

E-bost cartref:  clerc@llanrug.cymru