Llanwnda

Aelodaeth

Clerk

Eleri Thomas

Clerc Cyngor Cymuned Llanwnda
1 Greenbank
Groeslon
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DP

Rhif ffôn Ffôn: 01286 880563

Ffôn symudol: 07989 117187

E-bost cartref:  clercllanwnda@yahoo.co.uk