Pentir

Aelodaeth

Clerk

Elwyn Jones

Clerc Cyngor Cymuned Pentir
Fferm Tan y Weirglodd
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

Rhif ffôn Ffôn: 01248 354264

Ffôn symudol: 07936545645

E-bost:  elwyn.jones@btinternet.com