Waunfawr

Aelodaeth

Clerk

Shoned Griffith

Clerc Cyngor Cymuned Waunfawr
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon, Gwynedd
LL55 4AZ

Rhif ffôn Ffôn: 01286 650136

E-bost cartref:  griffith.tyawelog@btinternet.com