Y Felinheli

Aelodaeth

Clerk

Mrs Heather Lynne Jones

Clerc Cyngor Cymuned Y Felinheli
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

Rhif ffôn Ffôn: 01286 872655

Ffôn symudol: 07867 982518

E-bost cartref:  clercfelinheli@aol.com