Aberdaron

Aelodaeth

Clerk

Mr Iwan Hughes

Clerc Cyngor Cymuned Aberdaron
Bronhaul
Llanbedrog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7PA

Rhif ffôn Ffôn: 01758 740196

E-bost cartref:  cyngorcymunedaberdaron@gmail.com