Aberdaron

Aelodaeth

Clerk

Mr Iwan Hughes

Clerc Cyngor Cymuned Aberdaron
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7NU

Rhif ffôn Ffôn: 01758 740196

E-bost cartref:  iwan.hughes2@btinternet.com