Beddgelert

Aelodaeth

Clerk

Shirley Wyn Williams

Clerc Cyngor Cymuned Beddgelert
92 Ffordd y Sir
Penygroes, Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EY

Rhif ffôn Ffôn: 01286 881387

Ffôn symudol: 07593 501179

E-bost cartref:  ccbeddgelert@yahoo.com