Clynnog

Aelodaeth

Clerk

Ken Williams

Clerc Cyngor Cymuned Clynnog
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon, Gwynedd
LL54 5EG

Rhif ffôn Ffôn: 01286 660141

E-bost cartref:  ccclynnogfawr@hotmail.co.uk