Dolbenmaen

Aelodaeth

Clerk

Liz Watkin

Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1UW

Rhif ffôn Ffôn: 01248 671243

Ffôn symudol: 07799026791